Rådgivning tilbydes:

 

  • Markplaner og sædskifteplaner
  • Gødningsplaner og gødningsregnskaber
  • Ansøgning om arealstøtte og overdragelse af betalingsrettigheder
  • Jordbundsanalyser
  • Markbesøg
  • Telefonrådgivning

Planlægning og registrering af alle data foregår i Mark Online